Spre pagina principală
SALA DE LECTURĂ FOND DOCUMENTAR ȘI DE PATRIMONIU  
Lectură
 • A fost înființată și deschisă pentru public în anul 1999
 • Oferă oportunități de studiu și cercetare, fiind utilizată, în special, de cercetători, profesori și studenți;
 • Pune la dispoziția utilizatorilor aproximativ 25.000 volume, constituite în câteva colecții, deosebit de valoroase:
  - Colecția de carte veche românească (1500 - 1830) - 75 volume, cele mai multe fiind cărți esențiale ale culturii și civilizației românești;
  - Colecția de carte veche străină (1500 - 1800) - 69 volume;
  - Carte religioasă (biblii, liturghiere, acatistiere, psaltiri, evanghelii, catavasiere, cazanii, etc.)
  - Ediții bibliofile - 92 volume ( ediții princeps, cărți cu autografe, alte ediții rare ale unor scriitori clasici români și străini, tipărite înainte de anul 1940);
  - Manuscrise: 6 volume
  - Lucrări de referință: enciclopedii, dicționare, etc.;
  - Culegeri de documente istorice românești;
  - Monografii diverse;
  - Lucrări despre orașul și județul Bacău, tipărite înainte de anul 1940;

  MANUSCRISE

  Bacovia, George. Romanț provincial, 1941.
  Bacovia, George. Impresii de roman, 1947.
  Bacovia, George. Stanțe și versete, 1946.
  Predescu, Lucian. Alex Z(amfir) Sihleanu - poet bucureștean.
  Bălăcianu, Constantin. Floarea daruriloR. București, 1715.
  Stăhiescu, Ioan. Colecțiune sau adunare de cântece și poezii. Vadurile, 1894.

  LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

  Real enciclopadie der Gesammten Heilkunde Medicinisch - Chirurgisches : handworterbuch fur practische arzte – 26 volume

  Enciclopedie moderne ou dictionnaire abrege des sciences, des lettres et des arts
  - Paris, Tipographie de Firmin Didot freres - 27 volume

  Enciclopedia României: publicată de dr. C. Diaconovici - Sibiu. Editura și tipografia W. Krafft, 18- 3 volume.

  Enciclopedie chimique - Paris, 18-, 10 volume

  Brockhaus- Konversation Lexikon: Allgemeine deutsch Real-Enciclopedie. Leipzig. Brockhaus Verlag, 18-, 17 volume.

  Larousse, Pierre. Grand dictionnaire universel. Paris, 1865-1878. - 30 volume.

  Dicționarul limbii române: întocmit și publicat după îndem-nul regelui Carol I de Academia Română.
  București, 1938.

  Scriban, Augustin - Dicționarul limbii românești, ediția a I-a, Iași, 1939.

  LUCRĂRI DESPRE JUDEȚUL BACĂU

  Radianu, S. P. - Județul Bacău - studiu agricol și economic. Bucuresci, 1889.

  Racoviță, Ortensia - Dicționar geografic al județului Bacău. Bucuresci, 1895.

  Memoriu asupra construirii Palatului Administrativ din Bacău. Bucuresci, 1890.

  Grigorovici, Gr. - Bacăul din trecut și de azi. Bacău, 1933.

  Radu, Costache - Bacăul de la 1850-1900. Bacău, 1936

  Dimitriu, Constantin V. Bacăul istoric: monografia istorică a 12 sate de răzeși de pe Valea Tazlăului Mare jud. Bacău. București, 1936.

  Geografia Județului Bacău.
  București, 1936.

  ALTE TITLURI
  - Hankii, Martini -De romanorum rerum scritoribus, liber: Lipsiae, 1669.
  - Abbadie -Le triomphe de la Providence et de la religion, ou l’ouverture des sept seaux par le fils de Dieu. Amsterdam, 1723.
  - Histoire de Ciceron: tiree de ses ecrits et dees monuments de son siecle. Paris, 1743. Trei volume.
  - Bazin Andre. La philosophie de l’histoire. Ageneve (Geneva), 1765.
  - Buffon, Georges Leclerc. Allgemeine Naturgeschichte. B.. nn, 1785. Șapte volume.
  - Kolczawa, Carolo. Progymnasmata in triplici genere chrianum ad ufum candidatorum retoricae conscripta. Praga, 1708.

 • Secția dispune de mijloace proprii pentru informarea utilizatorilor: catalog alfabetic, catalog sistematic, catalog topografic, bază de date - în lucru, minisală de lectură cu 4 locuri.
 • Întreaga colecție face parte din fondul de bază al bibliotecii, fiind destinată exclusiv împrumutului în condițiile sălii de lectură;
 • Pentru a realiza informarea utilizatorilor asupra fondului de documente, Secția dispune de mijloace specifice proprii: cataloagele tradiționale (alfabetic, sistematic, topografic) și catalogul electronic (înregistrează aprox. 2400 titluri);
 • Oferă spre copiere contracost (xerox) documente din colecțile sale;
 • Au acces cititorii care posedă permis de intrare eliberat într-una din secțiile bibliotecii care realizează acest serviciu
 • Împrumutul în Sală se realizează prin mijloace tradiționale
 • Locuri pentru studiu și cercetare: 4

PROGRAM PENTRU PUBLIC

 
Spre pagina principală